Rzeźba, snycerstwo

Rzeźba jest jedną ze sztuk plastycznych, której zadaniem jest wydobycie określonej formy z bezkształtnej bryły.
Snycerstwo jest sztuką rzeźbienia w drewnie, jedną z najważniejszych odmian rzeźby, często także rodzajem rzemiosła artystycznego, charakterystycznego dla twórczości ludowej. Nazwa tej dziedziny pochodzi od niemieckiego słowa Schnitzer – rzeźbiarz, nóż do strugania.

Sztuka ta była znana już w starożytności, a okres jej rozkwitu przypada na późny gotyk, kiedy to powstały piękne polichromowane figury Madonny, świętych, płaskorzeźby, ołtarze.
Kolejną epoką panowania snycerstwa był barok, z którego pochodzą: krucyfiksy, ambony, ławy, trony, ołtarze z figurami świętych i stalle. Wzorując się na architekturze sakralnej, w owym czasie szlachta zaczęła zdobić w swoich posiadłościach schody, fronty drzwi, boazerie oraz zamawiać ozdobne meble i przedmioty codziennego użytku.