Konserwacja i restauracja zabytkow

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki polega na takich działaniach, które zapewniają im dalsze przetrwanie i przekazanie ich następnym pokoleniom w całości i bez istotnych przekształceń.

Tylko w takiej formie zabytki są elementami dziedzictwa kulturowego, charakterystycznego dla danego okresu historycznego. Tym samym są dokumentem epoki w której powstały a jak wiemy, dokument posiada tylko wtedy wartość, gdy jest oryginalny i nie przekształcony czyli nie sfałszowany.

Wykonujemy prace w zakresie konserwacji i restauracji zabytków drewnianych we wnętrzach sakralnych i świeckich np. rzeźb, ołtarzy, mebli, ław, konfesjonałów, ornamentów architektonicznych, stolarki okiennej i drzwiowej a także innych dzieł sztuki wykonanych w drewnie.

Firma ArtSempka ma możliwość realizacji prac pod nadzorem konserwatorskim. Nasze prace konserwatorsko - restauratorskie oraz rekonstrukcje zabytków znajdują się w wielu miejscach w Polsce jak również w innych częściachświata, między innymi w Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Prace przy rekonstrukcji zabytków znajdą Państwo także w naszej galerii Stolarstwo artystyczne i rzeźba.

Przywiązujemy dużą wagę do wysokiej jakości wykonywanych usług i do realizacji powierzonych prac w terminie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią.