Kompendium

Rzeźba jest jedną ze sztuk plastycznych, której zadaniem jest wydobycie określonej formy z bezkształtnej bryły.
Snycerstwo jest sztuką rzeźbienia w drewnie, jedną z najważniejszych odmian rzeźby, często także rodzajem rzemiosła artystycznego, charakterystycznego dla twórczości ludowej. Nazwa tej dziedziny pochodzi od niemieckiego słowa Schnitzer – rzeźbiarz, nóż do strugania.

Czy wiemy, iż ochrona i konserwacja dziedzictwa architektonicznego czyli zabytków architektury, polega na takich działaniach, które zapewniają dalsze przetrwanie tym dziełom i przekazanie ich następnym pokoleniom w całości bez skażeń i istotnych przekształceń ?

Stolarstwo artystyczne to wyrób i renowacja mebli, jako sprzętów użytkowych przeznaczonych do wyposażenia wnętrz oraz wyrób i renowacja stałych elementów wyposażenia wnętrz, jak schody, boazerie, drzwi, kontuary, szynkwasy.

Wyroby te oprócz cech użytkowych, jak w tradycyjnym stolarstwie, posiadają też walory dekoracyjne i reprezentacyjne, w zależności od skomplikowania konstrukcji, ornamentów, sposobów wykończenia, użytych narzędzi czy materiałów.

Koniec