Regulamin sklepu on-line

Koszyk jest pusty

Warunki świadczenia usług ArtSempka

 

Regulamin

1. Właścicielem Sklepu internetowego www.art-sempka.pl jest
Firma ArtSempka
Ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice
Tel. +48 511 978 864

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.art-sempka.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.art-sempka.pl, oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki .

6. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

7. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
• Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem", prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
• Gotówką – w przypadku odbioru własnego.

8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
• Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
• Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą potwierdzenie złożonego zamówienia.
• Rejestracja konta klienta wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail.
• Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
• Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
• Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny na 24 godziny przed wysyłką towaru.
• O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.
• Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

9. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czterech dni roboczych. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
Paczki wysyłane będą firmą kurierską lub transportem własnym. Jeśli klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską.

10. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

11. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Gliwicach. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli www.art-sempka.pl, nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie siedmiu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów:
+48 511 978 864

Postanowienia końcowe

www.art-sempka.pl, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.